Rusomsorg – prosjekt vest

Kommunane i region vest har alle rusmisbrukarar som både fagleg og økonomisk er vanskelig å hjelpa. Misbrukarane er innom både første- og andrelinjeteneste og gjerne opphald i private ordningar. Helse Bergen og Regionrådet Vest har sammen sett på det kan etablerast eit meir fruktbart og resultatretta samarbeid, og ser om dette kan gjerast på Blå Kors sitt anlegg på Askøy.

Mandat og rammer

publisert 21.11.2012