Planar

Prosjektplan

Retningsliner for arbeidet i Regionråd Vest

I § 1 i vedtektene for Regionråd Vest heiter det:

”Regionråd Vest er et rådgivende og koordinerende organ for kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremme forpliktende samarbeid mellom kommunene, og videreutvikling av regionen.” Les heile saka