Samhandlingsreform

Samhandlingsreforma er ein retningsreform som gradvis skal innførast fram mot 2016. Kommunane i vest starta arbeidet med reforma alt i 2009 og laga ein rapport «Betre saman» som vart lagt fram for kommunestyra i dei 4 kommunane vinteren 2009/10. I februar 2010 opna eit pilotprosjekt med 6 senger for ei intermediær, restbehandling, på Staume. Rapport prosjekt Betre Saman okt 2009Vedlegg til Betre saman