Prioriterer søknader om skjønsmidlar

Styret i Regionrådet Vest skal den 20. februar gjennomgå og prioritera mellom seks søknader om skjønsmidlar frå staten.  Fylkesmannen skal totalt fordela 32,4 millionar kroner til prosjekt og til generell fordeling. Møtet vert halde i Øygarden.

Styremøtet vert halde i Øygarden rådhus.

Styremøtet vert halde i Øygarden rådhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei søknadene som er komne inn er:

  • Velferdsteknologi, vidareføring av prosjektet frå 2016
  • Vest Ekstra, vidareføring av prosjektet frå 2016
  • KommuneROS
  • Kartlegging, effektivisering og digitalisering
  • EinID, Ein identitet – til alt
  • Barnevernssamarbeid
    I tillegg kjem to søknader knytt til kultur

Styret skal også drøfta korleis regionrådet skal brukast i åra som kjem.

Møtet vert halde i Øygarden rådhus og tek til klokka 13.00.

Her kan du lesa innkalling til styremøtet.

publisert 15.02.2017