Plan og byggjesak

Styret i Regionråd Vest har vedteke prosjekt innan byggjesak, plan, ulovleg bygging og oppmåling. Dette saksfeltet har mediafokus, og relativt ofte er det knytt til usemje eller konfliktprega saker og oppslag. Prosjektet ”Plan og byggesak” i Region Vest inneheld fagutvikling, interkommunalt samarbeid, konkrete tiltak og kanskje interkommunale einingar eller løysingar.

Presentasjon av prosjektet

publisert 21.11.2012