Møteplan

Styremøte 2017

  • 20. februar kl. 11.30-14.30 – Fjell
  • 29. mai kl. 12.00 – Fjell
  • 25. september kl. 11.30-14.30 – Fjell
  • 27. november kl. 11.30-14.30 – Øygarden