Kontakt

Kontakt Regionrådet Vest
Regionrådet Vest
c/o Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337  RONG

Tlf . 56 38 20 00

Styreleiar Kari-Anne Landro
Tlf. arb.: 56 32 75 57, mobil 992 45 694
E-post: kari.a.landro@sund.kommune.no

Sekretær Inger Litlere
Tlf. 56 32 75 00, mobil 48 12 37 66
E-post: inger.litlere@sund.kommune.no

Informasjon
Vigleik Brekke
Tlf.: 915 81 107
E-post: vigleik.brekke@fjell.kommune.no