Fagdag i frisklivsarbeid

Frisklivs- og meistringssenteret i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden inviterer til fagdag i frisklivsarbeid.

Ill.

Ill.

Fagdagen vert halden i kultursalen i Fjell rådhus, Straume, måndag 17. november kl. 09.00 – 15.00.

Dagen er retta mot tilsette på frisklivssentralar, fysioterapeutar, fastlegar , sjukepleiarar og anna helsepersonell, kreftkoordinatorar, folkehelsekoordinatorar, studentar og andre som er interesserte i frisklivsarbeid.

På fagdagen vil mellom anna rådgjevar i Helse Bergen Reidun Braut Kjosås snakka om korleis fysisk aktivitet kan endra levevanane.

Les heile programmet her.

Påmelding og informasjon, kontakt Frisklivs- og meistringssenteret (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) til fms@offentleg.no

publisert 20.10.2014