Bedre psykisk helse for barn og unge

Kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden og Helse Vest var samlet på Solstrand på Os den 4. og 5. oktober for å lære om psykisk helse for barn og unge: om «kropp og helse» og «barnets vern».

Fylkesmann Lars Sponheim åpnet seminaret og slo an tonen med å si at «ingen velger sin barndom». Fokus i kommunene må settes på å hjelpe så tidlig som mulig, og på å se hele mennesket.

Bred deltakelse
Deltakerne på seminaret var hentet fra alle avdelinger i kommunene som arbeider med barn og unge og psykisk helse.
Representanter fra barnevern-, sosial-, kommunehelse-, pleie og omsorg-, undervisning-, kultur- og flyktningetjenesten satt side ved side for å få en felles forståelse for dette arbeidet.
BUFetat og Haukeland Universitetssykehus HUS/ Helse Vest, Hordaland fylkeskommune og Regionrådet Vest var også representert.

Av programmet kan nevnes foredrag av

     – Kari Jaquesson: «Ketsjup er ålreit for store og små»: om trening, kosthold, livsstil og motivasjon
     – Marco El-Safadi: «Om å lykkes med å mislykkes»: hvordan vi kan ta vare på de utsatte barna og om kraften i
        relasjonen mellom mennesker. Safadi er stifter og høvding i New Page, som hjelper ungdom som sliter.
     – Asle Halvorsen, psykolog HUS og Marit Nilsen, spesialfysioterapeut HUS – om kropp og vekt, mat og trening og
        mental balanse

Andre tema var spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer, folkehelsearbeid, BUFetats arbeid og samarbeid i Regionrådet Vest omkring barnevern.

Her var rådmann Torgeir Sæter, Øygarden, Borghild Lekve, BUFetat, Lise Corwin, Hordaland fylkeskommune og andre fra kommunene forelesere.

Brit Lie

publisert 06.10.2010