Vil starta etablerarteneste

Business Region Bergen, BRB, tek sikte på å få på plass ei etablerarteneste retta mot aktørar som ønskjer å etablera næringsverksemd. Dette kom fram […]

16.09.2013 les meir

Planar om lokalmedisinsk senter tek form

Styret i Regionrådet Vest skal på møtet i Fjell komande måndag få ein presentasjon om planane om nytt lokalmedisinsk senter (LMS) på Straume i […]

10.09.2013 les meir

Regionrådet positiv til rusomsorgsprosjekt

Regionrådet vest ønskjer å få kartlagt behovet for å etablera eit behandlings- og oppfølgingstilbod mot rus på Askøy. Styret i regionrådet var samla til […]

10.06.2013 les meir

Regionrådet drøftar rusomsorgsprosjekt

På møtet i Regionrådet Vest 10. juni skal styret i drøfta rapporten «Rusomsorg – Prosjekt Vest». Rådmennene i regionen er positive til å arbeida […]

4.06.2013 les meir

Felles Ansvar: Tiltak i alle kommunane

Det kriminalitetsførebyggjande tiltaket Felles Ansvar legg vekt på at det skal utviklast gode tiltak i alle dei fire kommunane i region vest, Askøy, Fjell, […]

22.05.2013 les meir

Kommunane innfører felles barnevernsvakt

Alle kommunane i region vest har no vedteke at dei vert med i eit samarbeidet som sikrar barnevernsvakt alle dagar heile året. Fram til […]

23.04.2013 les meir

Talte varmt for utgreiing av kommunestruktur

Ordførar i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, oppmodar kommunane i region vest til å gjennomføra utgreiing om kommunestruktur. Ho sa dette på Tinget i vest […]

8.04.2013 les meir

Drøftar kommunestruktur på tinget

Tinget i vest skal drøfta kommunestruktur på møtet i Fjell måndag 8. april. Tinget er samansett av formannskapa i dei fire samarbeidskommunane i region […]

3.04.2013 les meir

Aktivt år for Regionrådet Vest

Regionrådet Vest, som vart etablert i januar 2010, har fullført det tredje året sitt.  I årsrapporten for 2012 vert det vist til eit omfattande […]

22.03.2013 les meir

Oppstart av Vekstlandet

Onsdag 20. mars er det klart for oppstart av det Norges største rekrutteringskampanje. Business Region Bergen er ein av dei sentrale aktørane i denne […]

20.03.2013 les meir

Vurderer kommunestruktur

Regionrådet ønskjer å gå vidare med moglegheitsstudiet av framtidig kommunestruktur.   Både i Askøy og Fjell har kommunestyret slutta seg til at det vert […]

18.03.2013 les meir

Felles JordmorHeim-tilbod?

Kommunane Fjell, Sund og Øygarden vurderer å etablera eit JordmorHeim-prosjekt med Helse Bergen/Kvinneklinikken. Fjell kommune har hatt eit jordmorHeim-tilbod sidan januar 2011. Saka skal […]

15.03.2013 les meir

Kultur for 2,4 milliardar

Kunst- og kulturnæringa i Hordaland skapar verdiar for 2,4 milliardar kroner. Ein fersk analyse viser at store kulturarrangement som konsertane på Koengen, Festspillene og […]

8.03.2013 les meir

Barnevernet: Betre kvalitet på saksbehandlinga

Styrkinga av det kommunale barnevernet har gjeve betre kvalitet på saksbehandlinga, men ho kan framleis verta betre. Det går fram av Fylkesmannen i Hordaland […]

4.03.2013 les meir

Felles ROS-analysearbeid tek form

Det handla om beredskap, risiko- og sårbarheit og akseptkriterium då 30 medarbeidarar frå Askøy, Austevoll, Fjell, Sund og Øygarden var samla til KystRos på […]

11.02.2013 les meir

Torgeir Sæter ny fagsjef i Askøy

Prosjektleiar i Regionrådet Vest og tidlegare rådmann i Øygarden, Torgeir Sæter, er tilsett som ny fagsjef for den nye avdelinga Barn og familie i […]

22.01.2013 les meir

Vurderer modellar for kommunestruktur

Styret i Regionrådet Vest inviterer dei fire kommunane i regionen til å søkja om statleg støtte til eit mogleheitsstudium av ulike modellar for kommunestruktur […]

21.01.2013 les meir

Vurderer samarbeid om strandsone

Sekretariatet i Regionrådet Vest føreslår at dei fire kommunane i region vest gjennomfører ei regional kartlegging saman med nabokommunane.  Det er også innstilt på […]

14.01.2013 les meir

Felles pårørandekurs for fire kommunar

Også dette året vert det arrangert pårørandekurs for pårørande til personar med demens. Kurset pågår i perioden 30. januar til 20. februar og er […]

3.01.2013 les meir

Sterk nyetablering i region vest

Dei fire kommunane i region vest, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, tronar øvst på NHO sitt NæringsNM over nyetableringar. Kollsnes gassanlegg Like før nyttår […]

2.01.2013 les meir

Styret ønskjer felleskontor

Styret i regionrådet gjekk i dag (3. desember) inn for at det vert etablert eit felleskontor på Askøy for oppfølging av fosterheimsplasserte barn i […]

3.12.2012 les meir

Føreslår felleskontor på Askøy

Det kan verta etablert eit felleskontor for oppfølging av fosterheimsplasserte barn i region vest. I ei sak om dette til styremøtet i Regionrådet Vest […]

28.11.2012 les meir

Startskot for Vekstlandet

Med partileiar i Høgre, Erna Solberg, i spissen kunne Business Region Bergen (BRB) i går markera starten av det BRB kallar den største rekrutteringskampanjen […]

27.11.2012 les meir

Presenterte ROS-analyse arbeid

Fem kystkommunar i region vest presenterte i går status for arbeidet med ein felles ROS-analyse (Risiko- og sårbarheitsanalyse) for kommunane Askøy, Austevoll, Fjell, Sund […]

13.11.2012 les meir

Barnas følsame hjerne

Dei 200 deltakarane på Oktoberseminaret på Solstrand om psykisk helse for barn og unge fekk i går ei grundig innføring i nevroaffektiv utviklingspsykologi ved […]

31.10.2012 les meir