Ny nettside for biblioteka i vest

På torsdag i sist veke vart den nye nettsida til biblioteka i region vest bibvest.no lansert. Med denne sida får brukarane ein oversiktleg inngang […]

1.09.2014 les meir

Forskar på frisklivstilbod i region vest

Deltakarane på livsstilskurs i regi av Frisklivs- og meistringssenteret i region vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) vert no inviterte til å delta i […]

20.08.2014 les meir

Støtte til regionalt filmprosjekt

Kulturskulane i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden har motteke 50 tusen kroner i støtte til prosjektet «Ung film i Vest».     Det er […]

26.06.2014 les meir

Prioriterer samarbeidsprosjekt

Styret i Regionrådet Vest drøfta i dag korleis skjønsmidlane til fornyings- og utviklingsprosjekt i regionen bør fordelast. I 2013 løyvde Fylkesmannen 17,8 millionar kroner […]

19.05.2014 les meir

Tilrår fordeling av skjønsmidlar

Styret i Regionrådet Vest skal på møtet måndag 19. mai gje innstilling til korleis skjønsmidlane til fornyings- og utviklingsprosjekt skal fordelast. I 2013 løyvde […]

14.05.2014 les meir

Betre trafikkflyt til og frå Askøy

Tysdag denne veka klipte fylkesordførar Tom-Christer Nilsen snora for dei to nye kollektivfelta ved Storavatnet terminal. Dette skal gje raskare reise mellom anna til […]

23.04.2014 les meir

Ønskjer samarbeid på tvers av kommunegrensene

Det er stor vilje i regionen til å samarbeida på tvers av kommunegrensene. Det kom klart fram då Tinget i Vest i regi av […]

7.04.2014 les meir

Subsea-eventyret er hovudtema på Tinget i Vest

Det unike subsea-miljøet i Hjeltefjordbassenget er hovudtema på Tinget i Vest på Horsøy på Askøy måndag 7. april. Visepresident Jens Steine presenterer OneSubsea på […]

1.04.2014 les meir

Foredrag om individuell smertebehandling

Torsdag 3. april held lege og forskar Bettina Husebø som presenterer forskingsprosjektet KOSMOS. Prosjektet skal undersøkja om individuell behandling av smerte har positiv effekt […]

26.03.2014 les meir

Få hjelp til å stumpa røyken!

Frisklivs- og meistringssenteret tilbyr røykesluttkurs for deg som ønskjer å slutta å røyka eller snusa.  Kurset går over 6 kveldar klokka 17.00 – 18.30 […]

14.03.2014 les meir

Fleire kollektivreisande i bergensområdet

I 2013 registrerte fylkeskommunen for første gong over 50 millionar reiser med buss og bybane. Dette er ein vekst på 6,5 prosent i forhold […]

10.03.2014 les meir

Uførepensjonen skal leggjast om i 2015

– Dei fleste mottakarane av uførepensjon vil få justert beløpet frå januar 2015. Det sa fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, då ho […]

10.02.2014 les meir

Ønskjer å vidareføra Felles Ansvar

Sjølv om prosjektperioden for det kriminalitetsførebyggjande tiltaket Felles Ansvar gjekk ut ved årsskiftet 2013/2014, ønskjer foreininga å halda fram i ei eller anna form. […]

6.02.2014 les meir

Vurderer ny modell for skjønsmidlar

Regionrådet Vest skal på møtet måndag 10. februar drøfta Fylkesmannen sitt forslag til ny modell for tildeling av skjønsmidlar til omstilling og fornying. Regionråda […]

4.02.2014 les meir

Størst folkevekst i vest

Folketalet vil auka mest i region vest i Hordaland fram mot 2030. Det går fram av ein fersk befolkningsprognose frå Hordaland fylkeskommune. I 2030 […]

30.01.2014 les meir

Tre millionar til «angstprosjekt»

Regionalt forskingsfond Vestlandet har løyvd tre millionar kroner til eit felles prosjekt i region vest om utprøving av førebyggjande tiltak og tidleg intervensjon retta […]

23.01.2014 les meir

Første felles kurs om livsstilsendring

I neste veke startar det interkommunale frisklivs- og meistringssenteret (FMS) opp med det første felles livsstilsendringskurset. Dette er eit samarbeid mellom dei fire kommunane […]

5.12.2013 les meir

Regionrådet legg moglegheitsstudie på is

Styret i Regionrådet Vest gjennomfører ikkje eit moglegheitsstudie for kommunestruktur i denne omgang. Det er klart etter styremøtet i regionrådet i dag. Askøy kommunestyre […]

2.12.2013 les meir

Regionrådet drøftar framdrift for moglegheitsstudie

Styret i Regionrådet Vest skal på møtet i Sund måndag 2. desember drøfta framdrifta for eit moglegheitsstudie for kommunestruktur i regionen. Askøy kommunestyre vedtok […]

26.11.2013 les meir

Felles pårørandekurs for fire kommunar

Også i 2014 året vert det arrangert pårørandekurs for pårørande til personar med demens. Kurset pågår i perioden 29. januar til 19. februar og […]

25.11.2013 les meir

Engasjement gjev resultat

– Vi hadde ikkje hatt det samfunnet vi har i dag om folk ikkje hadde engasjert seg politisk. Det sa fjellsokningen Oda Villanger til […]

14.11.2013 les meir

Ventar på nytt inntektssystem

– Det er stortingsfleirtal for ei kommunereform. Den nye regjeringa vil ha Arbeidarpartiet med på ei slik reform, og då må «frivilligheitslinja» vera sentral. […]

25.10.2013 les meir

Oktoberseminar om psykisk helse for barn og unge

22. og 23. oktober var det igjen samling på Solstrand for fagfolk frå kommunane Askøy, Sund, Øygarden og Fjell og frå Helse Bergen. Hovudattraksjonen […]

25.10.2013 les meir

Vil ha ferje mellom Hanøytangen og Ågotnes

Forretningsmann og tidlegare stortingsrepresentant, Magnus Stangeland, slo eit nytt slag for ferjesamband mellom Hanøytangen på Askøy og Ågotnes i Fjell då han snakka til […]

14.10.2013 les meir

Vegtema på Tinget i vest

Det handlar i stor grad om vegutbygging og samferdsle på Tinget i Vest i Sund neste veke. På møtet i tinget 14. oktober skal […]

7.10.2013 les meir