Ny kommunestruktur: – Vér raus!

Ordførar i Vindafjord, Ole Johan Vierdal, oppmodar kommunane til å vera raus i arbeidet med ny kommunestruktur.               […]

27.04.2015 les meir

Sponheim kjem til Tinget i vest

Fylkesmann Lars Sponheim er blant gjestene på Tinget i Vest i Sund måndag 27. april. Hovudtema for tinget er «Kompetanseheving om kommunereforma «Robuste kommunar […]

22.04.2015 les meir

Regionrådet prioriterte søknader om skjønsmidlar

Styret i Regionrådet Vest prioriterte mellom ni søknader om skjønsmidlar frå Fylkesmannen på styremøtet på Askøy i dag.             […]

9.03.2015 les meir

Regionrådet drøftar brannvernsamarbeid

Styret i Regionrådet Vest skal på møtet 9. mars mellom anna drøfta vidare organisering av brannvernsamarbeid.                 […]

3.03.2015 les meir

Kurs om vald/overgrep mot barn

Tverrfagleg konsultasjonsteam vald/overgrep i Fjell kommune inviterer til kurs om «Korleis møta barn som gjer oss bekymra knytt til vald og seksuelle overgrep. Kurset […]

2.02.2015 les meir

Startskot for nye MOT-ungdomar

Torsdag 22. januar var det startskot for 62 nye Ungdom med MOT (UMM) i kultursalen i Fjell rådhus. Nytt av året er at dette […]

23.01.2015 les meir

Nytt røykjesluttkurs med oppstart 27. januar

Med oppstart 27. januar inviterer Frisklivs- og meistringssenteret røykesluttkurs for innbyggjarar i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Kurset er retta mot dei som ønskjer […]

21.01.2015 les meir

Regionrådet følgjer opp kommunereforma

Styret i Regionrådet Vest skal på neste møte 9. mars ta stilling til ei skisse om korleis dei samarbeidande kommunane skal arbeida vidare med […]

19.01.2015 les meir

Regionrådet drøftar samarbeidsprosjekt

På styremøtet i Regionrådet Vest i Sund måndag 19. januar vert det teke stilling til korleis det skal arbeidast vidare med søknader om skjønsmidlar for […]

14.01.2015 les meir

Felles pårørandekurs i 2015

No er det klart for nytt pårørandekurs for pårørande til personar med demens. Kurset går føre seg i perioden 28. januar til 18. februar […]

8.01.2015 les meir

Askøy melder seg ut av Regionrådet Vest

Askøy kommunestyre har vedteke å melda seg ut av Regionrådet Vest. Vedtaket vart gjort på kommunestyremøtet 18. desember. Utmeldinga vert gjort gjeldande frå 1. […]

7.01.2015 les meir

Klart for nytt UKM

Laurdag 7. februar er kultursalen i Fjell rådhus rigga for Ungdommens kulturmønstring 2015.                   Om knappe […]

6.01.2015 les meir

Pasient nummer 1000 på Intermediær avdeling

Askøyværingen Peggy Ann Fluge fekk den store æra av å vera pasient nummer 1000 på Intermediær avdeling på Straume. I dag vart det markert […]

19.12.2014 les meir

Verdig farvel med Otto Harkestad

Ei fullsett Hjelme kyrkje tok farvel med Øygarden-ordførar Otto Harkestad den 18. desember.                       […]

19.12.2014 les meir

250 tusen til felles MOT-prosjekt

– Sparebanken Vest viser sitt samfunnsansvar når banken deler ut eit slik stor gåve til arbeid blant barn og unge. Det seier kultursjef Lennart […]

25.11.2014 les meir

Markerte oppstart for felles JordmorHeim-tiltak

Det var stor stas då Helse Bergen og kommuneleiinga i Fjell, Sund og Øygarden i dag kunne markera oppstarten av JordmorHeim i Fjell, Sund […]

18.11.2014 les meir

Vi treng både trim og sunn mat

– Det er nødvendigvis ikkje berre fysisk aktivitet eller kosthald som gjev god effekt. Ein kombinasjon er viktig for å oppretthalda muskulaturen. Det sa […]

17.11.2014 les meir

Oppstartsmøte for felles næringsarealplan

Arbeidet med felles næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kan gjennomførast uavhengig av kommunereformarbeidet.                   […]

6.11.2014 les meir

Sterkt engasjement på Tinget i Vest

Politikar og styremedlem i KS, Harry Herstad, fekk både ris og ros då han på Tinget i Vest i Fjell i dag snakka om […]

27.10.2014 les meir

Tinget i vest drøftar kommunereforma

Kommunereforma er hovudtema på Tinget i vest i Fjell rådhus 27. oktober. Professor på Universitetet i Oslo, Harald Baldersheim, skal snakka om lokalt sjølvstyre […]

22.10.2014 les meir

Fagdag i frisklivsarbeid

Frisklivs- og meistringssenteret i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden inviterer til fagdag i frisklivsarbeid. Fagdagen vert halden i kultursalen i Fjell rådhus, Straume, måndag […]

20.10.2014 les meir

Tinget i Vest drøftar kommunereform i oktober

Kommunereforma vert hovudtema på Tinget i Vest i Fjell 27. oktober. Fylkesmannen har løyvd 800 tusen kroner til prosjektet «Kompetanseheving for politisk og administrativ […]

15.09.2014 les meir

Regionrådet drøftar kommunereform

Regionrådet Vest skal på styremøtet i Fjell komande måndag drøfta korleis regionrådet skal arbeida med eit prosjekt om kommunereforma. Regionrådet er av Fylkesmannen tildelt […]

9.09.2014 les meir

Hjelp til god forvaltning

– Vi ønskjer å gje skuleleiarane hjelp til god forvaltning i kvardagen. På skuleleiarsamlinga i sist veke handla det om forvaltning. Andre gonger tek […]

9.09.2014 les meir

3,2 millionar i skjønsmidlar til region vest

Fylkesmannen har fordelt 3,2 millionar kroner til seks fornyings- og utviklingsprosjekt i dei fire kommunane i region vest, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.  Fem […]

4.09.2014 les meir