Størst folkevekst på kysten

I perioden 2016 til 2040 er det forventa størst folkevekst på kysten. Det går fram av «Hordaland i tal» produsert av Hordaland fylkeskommune. Ved […]

1.07.2016 les meir

Sveiva med lua og opna senterutviding

På ein vakker sommardag med god temperatur både ute og inne, var Olav Thon på plass med den rosa lua på scena saman med […]

16.06.2016 les meir

Koordinerer satsinga på reiseliv

Samarbeid om reiseliv var eit sentralt tema på styremøtet i Regionrådet Vest i Fjell i dag.                 […]

13.06.2016 les meir

Styremøte i regionrådet: Reiseliv og kystsoneplan

Det handlar mellom anna om reiselivssatsing og kystsoneplan når styret i Regionrådet Vest er samla til møte i Fjell måndag den 13. juni. Gode […]

8.06.2016 les meir

500 tusen til førebygging av ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet har tildelt 500 tusen kroner til prosjektet «Kraftsenter for inkludering i Fjell, Sund og Øygarden». I politirådet i april vart det […]

30.05.2016 les meir

2,8 mill. til trafikksikring i region vest

Fylkeskommunen har fordelt 31 millionar kroner til trafikksikring i kommunane i fylket. Det er sett av 2,8 millionar kroner til tiltak i Fjell, Sund […]

25.05.2016 les meir

Styremøte i regionrådet: Reiseliv og kystsoneplan

Det handlar mellom anna om reiselivssatsing og kystsoneplan når styret i Regionrådet Vest er samla til møte i Sund måndag 2. mai. Gode Sirklar […]

28.04.2016 les meir

3,45 millionar i skjønsmidlar til regionen

Fylkesmannen har tildelt totalt 3,45 millionar kroner til fire fornyings- og innovasjonsprosjekt i Fjell, Sund og Øygarden. Alle dei fire prosjekta er eit samarbeid […]

25.04.2016 les meir

Engasjement på folkemøte på Straume

90 personar møtte opp på det andre folkemøtet i regionen vår der kommunereforma var tema. Også på møtet i kulturhuset på Straume torsdag kveld […]

7.04.2016 les meir

Vår nye kommune på Facebook

I dag lanserer den tre kommunane i region vest Vår nye kommune på Facebook. På denne Facebook-sida kan du følgja Fjell, Sund og Øygarden […]

9.03.2016 les meir

Skreiv under intensjonsavtale for Nye Øygarden kommune

Det var historisk sus over forsamlinga i VIP-rommet i Sotra Arena då felles forhandlingsutval (FFU) litt før klokka 12 i dag skreiv under intensjonsavtalen […]

9.03.2016 les meir

Prioriterte søknader om skjønstilskot

Styremøtet i Regionrådet i Vest prioriterte i dag mellom fire søknader om skjønsmidlar til fornying- og innovasjonsprosjekt i 2016. Fylkesmannen skal fordela totalt 33 millionar […]

29.02.2016 les meir

Vurderer søknader om skjønstilskot

Regionrådet Vest vurderer søknader om skjønstilskot På styremøtet i Regionrådet Vest måndag den 29. februar skal styret i Regionrådet Vest vurdera og prioritera søknader […]

23.02.2016 les meir

Ny felles nettside om kommunereforma

I dag lanserer kommunane Fjell, Sund og Øygarden nettsida Vår nye kommune; www.varnyekommune.no. På denne nettsida kan du følgja Fjell, Sund og Øygarden sitt […]

22.02.2016 les meir

Kommunestruktur: Forhandlingane er i gang

Torsdag og fredag denne veka var 13 politikarar og eit rådmannssekretariat på tre personar samla på Panorama konferansehotell i Sund til det første forhandlingsmøtet […]

5.02.2016 les meir

Offisiell opning av nytt lensmannskontor

I dag inviterte Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt politirådet og andre gjester til det nye Sotra og Øygarden lensmannskontor på Skjenet 4 på Straume. […]

29.01.2016 les meir

Felles pårørandekurs i 2016

Felles pårørandekurs i 2016 Også i 2016 vert det invitert til pårørandekurs for pårørande til personar med demens. Kurset går føre seg i perioden […]

5.01.2016 les meir

God oppslutnad om seminar om alkoholhandtering

Rundt 60 deltakarar var på plass i kultursalen på torsdag på temaseminar om ansvarleg alkoholhandtering. På seminaret var det representantar frå bransjen, næringslivet, Fylkesmannen, […]

20.11.2015 les meir

Tjuvstarta TV-aksjonen

Måndag klokka 13.00 slo fylkesaksjonsleiar for TV-aksjonen Hordaland, Heidi Kristina Westli, i gongongen i komitésalen i Fjell rådhus. Då markerte ho starten på telefonaksjonen […]

12.10.2015 les meir

Nytt røykesluttkurs frå 14. oktober

Med oppstart 14. oktober inviterer Frisklivs- og meistringssenteret røykesluttkurs for innbyggjarar i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Kurset er retta mot dei som ønskjer […]

16.09.2015 les meir

Kommunestrukturdebatt på Periferikonferansen

Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden er klare for å greia ut framtidig kommunestruktur for å kunne gjera vedtak innan første halvår 2016 slik […]

23.08.2015 les meir

Presenterer årsmelding for Gode Sirklar AS

Næringsutviklingsselskapet Gode Sirklar AS legg no fram årsmeldinga for 2014. Selskapet, som er eigd av Sund, Fjell og Øygarden kommunar, driv nærings- og samfunnsutvikling […]

1.07.2015 les meir

10 mill. ekstra til kommunane i regionen

Regjeringa styrkar kommuneøkonomien i framlegget til revidert nasjonalbudsjett. Ei av årsakene til ekstraløyvinga er sviktande skatteinntekter for kommunane. Kommunane i region vest vert styrka […]

12.05.2015 les meir

4,4 mill. i skjønsmidlar til region vest

Fylkesmannen har tildelt totalt 4,4 millionar kroner i skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt til prosjekt der kommunane i regionen vår er involverte.     […]

5.05.2015 les meir

Ny kommunestruktur: – Vér raus!

Ordførar i Vindafjord, Ole Johan Vierdal, oppmodar kommunane til å vera raus i arbeidet med ny kommunestruktur.               […]

27.04.2015 les meir