Regionrådet Vest

Regionrådet Vest er eit rådgjevande og koordinerande organ for kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremja forpliktande samarbeid mellom kommunane og vidareutvikling av regionen.

Dei tre kommunane i vest har geografisk nærleik til kvarandre og representerer ein region med eit rikt mangfald, stor vekst og eit variert næringsliv med styrke og kompetanse på industri, energi og marin næring. Kommunane har ei rekkje felles oppgåver og utfordringar i tida som ligg framfor.

Aktuelt

 • Siste møte i regionrådet må markerast med kake, meiner leiar Kari-Anne Landro (ordførar i Sund) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden). Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) hadde ikkje høve til å vera til stades. Regionrådet Vest rundar av

  Måndag 2. september hadde Regionrådet Vest sitt siste møte. Ti år med regionalt samarbeid vart markert med kake på kommunehuset i Sund. Regionrådet tok […]

  2.09.2019 les meir
 • Arnt-Ivar Kverndal Analyserer havbruksnæringa

  Arbeidet med havroms- og moglegheitsanalyse for havbruksnæringa i Sund, Fjell og Øygarden er venta avslutta til nyttår. Det opplyste prosjektleiar Arnt-Ivar Kverndal på møtet […]

  3.06.2019 les meir
 • Logo RRV Årsmelding Regionrådet Vest for 2018

  Regionrådet har godkjent årsmelding for Regionrådet Vest for 2018. I årsmeldinga er det mellom anna omtale av tildeling av skjønsmidlar, kommunereforma, vidaregåande utdanning i […]

  27.03.2019 les meir
 • Frå presentasjonen til Kari-Anne Landro. Drøfta framtida for regionråda

  Leiar av Regionrådet Vest, Kari-Anne Landro (ordførar i Sund) og ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, deltok på eit erfaringsseminar i Førde den 15. februar. […]

  21.02.2019 les meir
 • Prioriterte mellom søknader om skjønsmidlar

  Regionrådet vest prioriterte på møtet på måndag denne veka mellom fire søknader om skjønsmidlar frå Fylkesmannen for 2019. Totalt vert det søkt om 7,1 […]

  12.02.2019 les meir
 • DSC_1579-H700 - Kopi Fylkesreforma: Optimistiske fylkesordførarar

  Den 4. februar var rundt hundre personar samla på eitt av flaggskipa til fylkeskommunen, Amalie Skram videregående skole. Arbeidsutvalet til fellesnemnda for nye Vestland […]

  5.02.2019 les meir

Les fleire aktuelle saker…