Regionrådet Vest

Regionrådet Vest er eit rådgjevande og koordinerande organ for kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremja forpliktande samarbeid mellom kommunane og vidareutvikling av regionen.

Dei tre kommunane i vest har geografisk nærleik til kvarandre og representerer ein region med eit rikt mangfald, stor vekst og eit variert næringsliv med styrke og kompetanse på industri, energi og marin næring. Kommunane har ei rekkje felles oppgåver og utfordringar i tida som ligg framfor.

Aktuelt

Les fleire aktuelle saker…